De Halve Marathon van Tholen is geannuleerd. Door toegenomen regelgeving en de hieruit voortvloeiende kosten is de activiteit als sponsorloop niet meer rendabel.